Ortodox kristendom

Ortodox kristendom

Ortodox kristendom är en typ av kristendom som utövas av östortodoxa kristna. Det har sitt ursprung i det östra romerska riket, som också var känt som det bysantinska riket.