Venus gudinna för kärlek och skönhet

Venus gudinna för kärlek och skönhet

Venus gudinna för kärlek och skönhetens intar en framträdande position i det romerska panteonet. Hon personifierar inte bara fysisk skönhet, utan också de andliga aspekterna av kärlek och begär, och…