Gallus

Gallus

Trebonianus Gallus var en romersk kejsare som regerade från 251 till 253. Han var medlem av militäraristokratin och tjänstgjorde som officer under kejsarna Decius och Valerianus. År 251 dödades Decius i strid mot goterna, och Gallus utropades till kejsare av sina trupper.

Han blev dock snabbt utmanad av Aemilianus, guvernören i Moesia, som också gjorde anspråk på tronen. De två männen utkämpade ett kort inbördeskrig innan Aemilianus gick segrande och lät döda Trebonianus Gallus.