Ariska rasen

Den ariska rasen är ett historiskt koncept som bygger på tanken att det finns en grupp människor som delar gemensamma anor och egenskaper. Begreppet har sitt ursprung i antikens Rom,…