Atens demokrati

Atens demokrati

Ordet "demokrati" kommer från de grekiska orden "demos" (folk) och "kratia" (makt eller styre). Så demokrati betyder bokstavligen "folkmakt". I den antika världen fanns det två huvudtyper av regering: monarkier…