Brutus/Julius Caesar

Brutus/Julius Caesar

Julius Caesar var en av sin tids mest kända generaler. Hans militära segrar hade gett honom tillbedjan av folket, och han var på väg att bli härskare över Rom. Hans…