Diocletianus

Diocletianus

Diocletianus var en romersk kejsare som regerade från 284 till 305. Han är mest känd för sina reformer av regeringen och sin förföljelse av kristna. Diocletianus föddes 244 i Dalmatien,…