Domitianus

Domitianus

Domitianus var den nionde romerske kejsaren, som regerade från 81 till 96 e.Kr. Han var känd för sina militära kampanjer och byggprojekt, som inkluderade återuppbyggnaden av Jupitertemplet på Kaptolium och…