Galba

Galba

År 68 e.Kr avsattes och mördades den Romerske kejsaren Nero, vilket ledde till en period av inbördeskrig känd som de fyra kejsarnas år. Bland utmanarna om makten var Galba, som…