Galba

Galba

År 68 e.Kr avsattes och mördades den Romerske kejsaren Nero, vilket ledde till en period av inbördeskrig känd som de fyra kejsarnas år.

Bland utmanarna om makten var Galba, som hade varit guvernör i Hispania Tarraconensis (nuvarande Spanien). Galba marscherade mot Rom och utropades till kejsare av sina trupper i januari 69 e.Kr.

Hans regeringstid skulle dock visa sig bli kortvarig. I juni samma år störtades han och mördades av sitt eget Praetorian Guard. Vakterna utropade då sin egen kandidat, Otho, till kejsare.

Därmed började en av de blodigaste perioderna i romersk historia. Under de närmaste månaderna skulle ytterligare tre kejsare uppstå och falla i snabb följd: Otho, Vitellius och slutligen Vespasianus.

Mitt i allt detta kaos förblir Galba en i stort sett bortglömd figur. Ändå representerar hans korta regeringstid ett viktigt ögonblick i Romarrikets historia.