Germaner

Germaner

Germaner var en samling stammar som bebodde det som kallades Germania, eller Germanien, som nu är Tyskland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Skandinavien. De germanska stammarnas historia är lång och komplex…