Judendomen

Judendomen

Judendomen är en av de äldsta monoteistiska religionerna i världen. Den har sitt ursprung i Mellanöstern för över 3 500 år sedan, och idag finns det runt 14 miljoner judar…