Maximinus Thrax

Maximinus Thrax

Maximinus Thrax var en romersk kejsare som regerade från 235-238. Han var den första kejsaren som inte var av adlig börd, och han kom till makten som general i armén.…