Maximinus Thrax

Maximinus Thrax

Maximinus Thrax var en romersk kejsare som regerade från 235-238. Han var den första kejsaren som inte var av adlig börd, och han kom till makten som general i armén.

Maximinus var en framgångsrik militär ledare, och han vann många strider mot tyskarna och perserna. Han var dock en brutal härskare och han förföljde många människor, inklusive kristna. Han beskattade också folket hårt, och hans styre var impopulärt bland folket.

År 238 dödades Maximinus av sina egna trupper, som gjorde uppror mot honom.