Neptunus (gud)

Neptunus (gud)

I romersk mytologi var Neptunus havets gud. Han är också bror till Jupiter och Pluto. Hans fru var Amphitrite, en havsnymf. Tillsammans fick de sonen Triton. Neptunus troddes orsaka jordbävningar…