Odysséen

Odysséen

Odysséen är en av de två stora antika grekiska episka dikterna som tillskrivs Homeros. Det är delvis en uppföljare till Iliaden, det andra homeriska eposet. Odysséen är grundläggande för den…