Palatinen

Palatinen

Palatinen är en av Roms sju kullar. Det är centrum i det antika Rom och var platsen för många viktiga historiska händelser. Den bosattes så tidigt som 1000 f.Kr. av…