Patricierna

Patricierna

Patricierna är medlemmar av elitklassen i antikens Rom. Patricierklassen bestod av aristokrati och förmögna familjer som ägde stora gods, ett begrepp som kallas "latifundia" på latin. De hade all den…