Plebejer

Plebejer

En plebejer är en person från de lägre samhällsklasserna i det antika Rom. Ordet kommer från latinets "plebs" som betyder "allmänheten". Plebejer fick inte delta i den romerska senaten och…