Plutarch: Life of Lycurgus

Plutarch: Life of Lycurgus

Plutarch var en grekisk historiker och biograf som levde under det första århundradet e.Kr. Hans mest kända verk är Parallel Lives, en serie biografier som sammanför framstående greker och romare.…