Plutarch: Life of Lycurgus

Plutarch: Life of Lycurgus

Plutarch var en grekisk historiker och biograf som levde under det första århundradet e.Kr. Hans mest kända verk är Parallel Lives, en serie biografier som sammanför framstående greker och romare. En av figurerna i Parallel Lives är Lycurgus, Spartas legendariska lagstiftare.

Enligt Plutarch var Lycurgus ansvarig för att skapa många av de unika aspekterna av det spartanska samhället, inklusive dess militaristiska kultur och dess system för gemensamt liv. Medan vissa historiker har ifrågasatt Plutarch noggrannhet, är hans arbete fortfarande en viktig källa till information om Lycurgus och världen där han levde.