Pompejus

Pompejus

Gnaeus Pompeius Magnus, mer känd som Pompejus den store, var en framstående general, politiker och statsman i den sena romerska republiken. Han föddes 106 f.Kr. i en förmögen ryttarfamilj och…