Romare

Romare

Romare var ett medelhavsfolk som kom till makten på den italienska halvön på 700-talet f.Kr. Under de närmaste århundradena utökade de sitt territorium till att omfatta stora delar av Europa,…