Romersk teater

Romersk teater

Den romerska teatern skilde sig mycket från grekernas. Den var starkt influerad av etruskerna, men utvecklades självständigt och hade sina egna konventioner, former och traditioner. Romersk teater är uppdelad i…