Theodosius

Theodosius

Theodosius I, även kallad Theodosius den store, var kejsare av det romerska riket från 379 till 395. Han var den siste kejsaren som regerade både i öst och väst, och…