Vespasianus

Vespasianus

Vespasianus var kejsare av det romerska riket från 69 till 79 e.Kr., och hans arv säkrades när han som romersk kejsare påbörjade byggandet av Colosseum. Han föddes i en by…