Alexander Severus

Alexander Severus

Alexander Severus var romersk kejsare från 222 till 235 e.Kr., och den siste kejsaren av Severan-dynastin. Han föddes 208 e.Kr. och dog 235 e.Kr.

Alexander försökte förbättra ekonomin genom att sänka skatterna och minska inflationen, men dessa reformer räckte inte för att stoppa den dåvarande ekonomiska krisen i Rom.