Kända personer från antiken

Kända personer från antiken

Många kända personer från antiken kom från antingen Aten eller Rom. Aten var hem för så stora tänkare som Sokrates, Platon och Aristoteles, medan Rom producerade så legendariska figurer som Julius Caesar och Cicero.

Dessa två städer var dock inte den enda källan till inflytelserika människor i den antika världen. Andra anmärkningsvärda figurer kom från platser som Kartago, Sparta och Konstantinopel. Vad alla dessa människor hade gemensamt var en djupgående inverkan på historiens gång.