Caracallas termer

Caracallas termer

Caracallas termer är ett gammalt romerskt badkomplex (se romerska bad) som byggdes i början av 300-talet e.Kr. Termen fick sitt namn efter kejsaren Caracalla, som beordrade dess konstruktion. Anläggningen var spridd över 16 tunnland och omfattade två stora badhallar, en gymnastiksal, ett bibliotek och en utomhuspool.

Badanläggningen användes inte bara för bad, utan även för umgänge och träning. Den fortsatte att användas fram till 500-talet e.Kr., då den förstördes av en jordbävning.

Även om Caracallas termer inte längre används är lämningarna fortfarande imponerande och ger en inblick i antik romersk kultur.