Vitellius

Vitellius

Aulus Vitellius föddes i en familj av rika godsägare i den romerska provinsen Gallia Lugdunensis, år 15 e.Kr. Hans far, Lucius Vitellius Lucullus, var en före detta konsul och guvernör, som hade samlat på sig en betydande förmögenhet. Aulus ärvde denna förmögenhet vid sin fars död år 40 e.Kr. och använde den för att konsolidera sin makt i provinsen.

År 68 e.Kr Romerske kejsaren Nero störtades av en revolt ledd av generalen Servius Sulpicius Galba. Galba utropade sig själv till kejsare, men han mördades snabbt av en annan general, Marcus Salvius Otho. Otho besegrades i sin tur av befälhavaren för legionerna i Germania Inferior, Aulus Vitellius.

Vitellius marscherade mot Rom och tog kontroll över staden med lätthet. Emellertid blev hans regeringstid kortvarig; år 69 e.Kr Vitellius själv störtades av arméerna av den östra kejsaren, Vespasianus. Han avrättades och kroppen kastades i floden Tibern.