Gladiator

Gladiator

En gladiator var ett gammalt romerskt proffs som underhöll publiken på arena genom att slåss till döden.

Gladiatorernas ursprung är inte klart. Det är mest troligt att de var slavar, krigsfångar eller fördömda brottslingar. Gladiatorer tränades för att slåss i en viss stil och med vissa vapen. Deras rustningar och kläder var typiskt utformade för att identifiera vilken typ av gladiator de var.

Gladiatorer förknippas ofta med romersk kultur, men bruket fanns även i andra kulturer, som Grekland och Japan. Ordet “gladiator” kommer från latinets “gladius” som betyder svärd, vilket återspeglar hur dessa krigare slogs med svärd eller dolkar i hand-till-hand-strid mot andra beväpnade motståndare.

Gladiatorstriderna på arenan var ett skådespel av blod och våld. Som en av de mest populära formerna av underhållning i antikens Rom var denna typ av strid inte för svaga hjärtan. Vapnen som användes av gladiatorer var designade för att orsaka maximal skada. Romarna älskade att se dessa slagsmål så mycket att de ofta satsade på vem som skulle vinna matchen.

Gladiatorernas popularitet nådde sin topp under romartiden och började sedan minska med deras falla från makten.